Besluit inzake materieel werkgeverschap - EXTERUS
Wednesday, 20 January 2010

Besluit inzake materieel werkgeverschap

 

Vandaag is het Besluit van de Staatsecretaris van Financien gepubliceerd inzake het materieel werkgeverschap. Op 1 december 2006 heeft de Hoge Raad beslist dat het begrip werkgever materieel dient te worden uitgelegd voor uitzending binnen concern. Dit betekent dat het Nederlandse concernonderdeel, bij uitzendingen naar Nederland,  sneller zal worden aangemerkt als werkgever. 

Omdat de salariskosten van uitgezonden werknemers in veel gevallen worden doorbelast naar het Nederlandse concernonderdeel, wordt het loon voor de in Nederland verrichte werkzaamheden bij een materiele uitleg van het werkgeversbegrip al vanaf dag 1 onderworpen aan de Nederlandse inkomstenbelasting, ongeacht de duur van de uitzending. Het buitenlandse concernonderdeel kan in dat geval, als formeel werkgever, inhoudingsplichtig zijn voor de Nederlandse loonbelasting hetgeen een extra administratieve last oplevert. Het Besluit beoogt een einde te maken aan de onzekerheid en de administratieve lasten die de arresten van de Hoge Raad voor de praktijk brachten. 

Een materiele uitleg van het werkgeversbegrip leidt onder belastingverdragen tot een eerdere verschuiving van het heffingsrecht, doordat de zogenaamde 183-dagenregeling in dat geval niet van toepassing is. Een werknemer wordt in dat geval reeds vanaf dag 1 belastingplichtig in het werkland in plaats van na 183 dagen. Met name bij uitzendingen binnen concern kon dit ingrijpende gevolgen hebben.

In het Besluit is uit praktische overweging een goedkeuring opgenomen. De goedkeuring houdt in dat bij uitzendingen binnen concern waarbij de werknemer minder dan 60 werkdagen per periode van 12 maanden in Nederland tewerk wordt gesteld, de Nederlandse concernonderdeel niet als materieel werkgever zal worden aangemerkt en er derhalve geen heffing in Nederland plaatsvindt. In de omgekeerde situatie, waar een Nederlandse werknemer voor korte duur wordt uitgezonden naar een buitenlands concernonderdeel, zal in Nederland in principe ook geen vrijstelling worden verleend. Indien het voorgaand leidt tot dubbele vrijstelling of dubbele heffing kan dit worden voorgelegd aan de Staatssecretaris.

Tevens is in het Besluit goedgekeurd dat het Nederlandse concernonderdeel als inhoudingsplichtige mag optreden in gevallen waarin een buitenlandse werknemer meer dan 60 dagen in een periode van 12 maanden in Nederland werkt. Dit voorkomt dat het buitenlandse concernonderdeel zich als inhoudingsplichtige dient te registreren. Een dergelijk goedkeuring is reeds van toepassing voor aanvraag van de 30%-regeling, maar is nu ook van toepassing in bovengenoemde situaties. 

Het volledige Besluit kunt u hier vinden. Voor praktisch advies met betrekking tot uw concrete situatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

    © 2015 EXTERUS