Automatische herberekening heffingsrente - EXTERUS
Thursday, 19 November 2009

Automatische herberekening heffingsrente

Op 2 oktober hebben wij u reeds geïnformeerd over het arrest van de Hoge Raad inzake de maximering van de heffingsrente tot 3 maanden. Ingevolge dit arrest mag een te betalen aanslag slechts 3 maanden heffingsrente bevatten, te rekenen vanaf de datum waarop de aangifte bij de Belastingdienst is ingediend. Het arrest geldt voor (voorlopige) aanslagen die zijn opgelegd vanaf 25 september 2009, of die op 25 september nog niet onherroepelijk vaststonden.  

De Belastingdienst heeft op haar website aangekondigd dat zij thans onderzoekt hoe de heffingsrente herrekent kan worden en op korte termijn zelf een herberekening van de heffingsrente zal maken. Volgens de Belastingdienst is het maken van bezwaar tegen een te hoge heffingsrente niet noodzakelijk. In het kader bescherming van uw rechtspositie raden wij u echter aan om uw situatie voor te leggen aan uw adviseur.  

    © 2015 EXTERUS