Aanpassing voorwaarden 30%-regeling - EXTERUS
Thursday, 08 September 2011

Aanpassing voorwaarden 30%-regeling

De Staatsecretaris van Financien heeft gisteren aangekondigd dat in het najaar de 30%-regeling zal worden aangepast.

Op dit moment is de 30%-regeling van toepassing op (i) van uit het buitenland aangeworven werknemers, die (ii) beschikken over specifieke deskundigheid welke (iii) schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Of een werknemer over specifieke deskundigheid beschikt wordt beoordeeld aan de hand van een combinatie van factoren, waaronder opleidingsniveau, werkervaring, beloningsniveau, etc.

De 30%-regeling kan worden toegepast voor een maximale periode van 10 jaar, met een korting voor eerder verblijf in de afgelopen 10 jaar. In principe kan de 30%-regeling ook worden toegepast voor Nederlanders die lange tijd (meer dan 10 jaar) in het buitenland hebben verbleven.

In de visie van het Ministerie van Financien wordt de 30%-regeling in de praktijk en mede door ontwikkelingen in de jurisprudentie thans ruimer toegepast dan de bedoeling was. Als gevolg hiervan heeft het Ministerie maatregelen aangekondigd die het gebruik van de 30%-regeling beperken:

  • de voorwaarde van specifieke deskundigheid wordt vervangen door een inkomenscriterium van circa EUR 50.000 per jaar.
  • de terugkijkperiode in de kortingsregeling wordt opgerekt naar 25 jaar, inhoudend dat Nederlanders dan minimaal 25 jaar buiten Nederland moeten verblijven om na terugkeer in aanmerking te komen voor de 30%-regeling. Momenteel is dit slechts 10 jaar (of 15 jaar in specifieke gevallen).
  • de 30%-regeling is niet langer van toepassing op zogenaamde grensarbeiders. Als grensarbeiders wordt aangemerkt een werknemer die binnen een straal van 150 kilometer van de Nederlandse grens woont.

Gelukkig zijn er niet alleen beperkingen aangekondigd: de 30%-regeling wordt ook opengesteld voor promovendi die na hun promotie in Nederland gaan werken. Voor deze groep zal tevens een lager inkomensciterium gaan gelden.

Op dit moment is nog geen informatie bekend over de datum van inwerkingtreding en eventuele overgangsmaatregelen die zullen gelden voor werknemers die nu wel aan de voorwaarden voldoen, maar onder de nieuwe regels niet meer. Uiteraard houden wij nieuwe ontwikkelingen scherp in de gaten.

Indien u wilt weten hoe het voorgaand uw situatie beinvloed, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

    © 2015 EXTERUS