30%-regeling voor kennismigranten - EXTERUS
Monday, 14 September 2009

30%-regeling voor kennismigranten

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Belastingdienst zijn recent overeengekomen dat zogenaamde kennismigranten geacht worden de voor de 30%-regeling benodigde specifieke deskundigheid te bezitten.

Dit beleid is niet van toepassing op net afgestudeerden en kennismigranten waarvoor geen inkomenseis van toepassing is (bijv. wetenschappers en bepaalde studenten). Overigens biedt het nieuwe beleid mogelijk nieuwe mogelijkheden voor kennismigranten die voldoen aan de inkomenscriteria, maar die in het verleden geen 30%-regeling hebben toegekend gekregen. Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.

    © 2015 EXTERUS